Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     

Hnané solární systémy

V kolektorové ploše je ohřívána nemrznoucí směs vlivem dopadajících slunečních paprsků. V případě, že je elektronickou regulací vyhodnoceno dosažení minimálního teplotního rozdílu mezi kolektorovou plochou a zásobníkem s TUV (tzn. regulace je nastavena na určitou teplotní diferenci), je uvedena do chodu solární hnací jednotka. Ta zajistí přemístění ohřáté teplonosné směsi k zásobníku s užitkovou vodou, kde se tepelná energie předává pomocí tepelného výměníku, a ochlazená směs se popohání zpět do kolektorové plochy.


Komplet 200/2NT- pro denní přípravu 200 litrů TUV

1. Solární kolektory Ekostart Therma
2. Odvzdušňovací ventil
3. Solární hnací jednotka
4. Expanzní nádoba
5. Elektronická regulace - dvoučidlová
6. Nemrznoucí směs
7. Pojišťovací ventil
8. Zásobník s TUV