Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

TEPELNÁ ČERPADLA

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     Tepelná čerpadla představují budoucnost ve vytápění a ohřevu teplé vody pro svoje nesporné výhody. Jako zdroj energie využívají čisté přírodní teplo – okolní vzduch či geotermální energii akumulovanou v zemi nebo spodní vodě.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo?

Existuje celá řada zdrojů tepla, kterými můžete vytápět Váš dům či firmu nebo ohřívat vodu. Třeba klasické kotle na tuhá paliva, jejichž provoz je relativně levný. Baví Vás ale stále ještě pravidelně chodit přikládat, vynášet popel a každoročně se skládáním uhlí a řezáním dřeva připravovat na další topnou sezónu? Nebo raději zvolíte kotel na zemní plyn a elektřinu, který nemusíte obsluhovat? Jeho provoz se ale rok od roku stává díky stále rostoucím cenám primárních energií draze zaplaceným komfortem. Abyste ušetřili, uvažujete o slunečních kolektorech, které využívají obnovitelnou energii. Co když ale celou zimu slunce nezasvítí?

Jediným zdrojem tepla, který v sobě spojuje všechny přednosti a výhody, je TEPELNÉ ČERPADLO

Levné teplo

Tepelné čerpadlo je moderní a velmi efektivní zdroj tepla. Pro svůj provoz využívá přírodní teplo, které si zdarma půjčuje z Vašeho okolí a vrací jej zpět prostřednictvím tepelné ztráty vytápěného objektu. Pořízení kvalitního tepelného čerpadla je tedy správným krokem k úsporám energie a tím i úsporám ve Vaší peněžence. Jediné, co zaplatíte, je elektrická energie potřebná pro jeho provoz.

Komfort a pohodlí

Tepelné čerpadlo zvládne s minimálními náklady a bez problému vytápět Váš dům právě tak, jak je s ohledem na klimatické podmínky potřeba, celoročně ohřívat teplou užitkovou vodu nebo vodu v bazénu. To vše bez námahy, zcela automaticky a nezávisle na Vaší přítomnosti. Pořízením tepelného čerpadla ušetříte spoustu času, který pak můžete věnovat své rodině, práci nebo zábavě. Váš čas má také svou cenu!

Ekologie a životní prostředí

Tepelné čerpadlo je velmi šetrné k prostředí, ve kterém žijeme, protože jej nezatěžuje zplodinami hoření a jinými škodlivými emisemi. Také z hlediska obnovitelných zdrojů energie je tepelné čerpadlo důmyslnou technologií, která funguje stabilně a spolehlivě, i když slunce nesvítí a vítr nefouká nebo naopak. Tepelné čerpadlo je optimálním zdrojem tepla pro každého, kdo chce šetřit a není mu lhostejné naše životní prostředí.

Nezávislost na monopolních dodavatelích energií

Pořízením tepelného čerpadla se zbavíte závislosti na dodávkách zemního plynu ze zahraničí a získáte zdroj tepla s několikanásobně vyšší účinností. Budete celkově mnohem méně závislí na monopolních dodavatelích primárních energií. Jediná levná energie je v dnešní době totiž ta, kterou si od nich nekoupíte!
V porovnání s jinými konvenčními zdroji tepla, které z jedné kilowatthodiny spotřebované primární energie dodají vždy méně než jednu kilowatthodinu tepla, tepelné čerpadlo z 1 kWh spotřebované elektrické energie vyrobí 4 až 5 kWh tepla. Po celý rok tak vytápí a ohřívá vodu maximálně úsporně a šetrně k životnímu prostředí.

Záruky

Přehled poskytovaných záruk na tepelná čerpadla:
5 let tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla vzduch-voda:

HP3AW 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 18 SE (SER)
HP3AWX 06 / 08 / 10 / 14 B (E)

Tepelná čerpadla země-voda:

HP3BW 07 / 11 / 15 B
HP3BW 07 / 09 / 11 / 13 / 15 E

Tepelná čerpadla voda-voda:

HP3WW 10 / 14 / 22 B
HP3WW 10 / 12 / 14 E

Tepelná čerpadla mají již v základní ceně a bez dalších příplatků započítanou prodlouženou záruku 5 let na celé tepelné čerpadlo. Tato záruka kryje v případě jakékoliv závady na tepelném čerpadle veškeré náklady spojené s opravou, tedy náhradní díly, práci servisního technika a dopravní náklady. Plnění záruk je kryto z rezervních fondů společnosti.

Tepelné čerpadlo v principu

Tepelné čerpadlo jako chladicí zařízení

Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení, jehož hnacím prvkem je kompresor poháněný elektromotorem. Zařízení odvádí v prvním výměníku, tzv. výparníku, teplo z prostředí s nižší teplotou, například z okolního vzduchu, ze země nebo z vody - tím toto prostředí ochlazuje - a pomocí hnací elektrické energie ho předává ve druhém výměníku, tzv. kondenzátoru, do prostředí s vyšší teplotou, například do topné vody - tím toto prostředí ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Jinými slovy řečeno: Tepelná energie produkovaná tepelným čerpadlem je dána součtem obou vložených energií, tzn. že je vždy větší než energie hnací.

Pracovní látka - chladivo

Převod tepla v tepelném čerpadle se uskutečňuje pomocí pracovní látky - chladiva, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství. Přiváděným nízkopotenciálním teplem se ve výparníku při sacím tlaku kompresoru vypařuje, teplem odváděným v kondenzátoru pro vytápění při výtlačném tlaku kompresoru kondenzuje. Převod a stlačování par z výparníku do kondenzátoru zajišťuje kompresor. Převod kapalného chladiva z kondenzátoru do výparníku zajišťuje vhodný expanzní ventil. Chladivo musí splňovat požadavky ekologické, bezpečnostní a hygienické.