Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

TEPELNÁ ČERPADLA

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     Tepelná čerpadla využívající teplo z vody

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo mohou za určitých podmínek využívat tepelná čerpadla voda voda. Tak je tomu v případě, kdy voda má vhodné chemické složení, je dostatečně čistá, má po celé otopné období teplotu minimálně +8 °C a je k dispozici v dostatečném množství (např. pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je potřebné průtočné množství vody cca 25 l/min při teplotě +10° C). Voda je pak přímo přiváděna do výparníku tepelného čerpadla.

Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu, je energetický efekt tepelných čerpadel voda-voda nejlepší. Dostupnost tohoto zdroje tepla však nebývá příliš četná.

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vrácena z tepelného čerpadla do druhé, vsakovací studny. Ta musí být dostatečně vzdálená a pokud možno umístěná tak, aby proudění podzemních vod směřovalo od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi opět ohřeje. Tak nedochází ani ke ztrátám podzemní vody, ani k poklesu jejího energetického potenciálu.

Tepelná čerpadla země-voda AQUASMART

Tepelná čerpadla voda-voda AQUASMART jsou optimalizována pro využití geotermálního tepla podzemní vody. Jsou výkonná, za provozu extrémně tichá a přinášejí velice vysoký energetický efekt. Jejich instalace je vhodná zejména v oblastech s rozsáhlým výskytem spodních vod.


Technické informace TERRASMART / AQUASMART
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.

Tepelná čerpadla země-voda AQUASTAR

Tepelná čerpadla voda-voda AQUASTAR jsou optimalizována pro využití geotermálního tepla podzemní vody. Výhodné využití těchto tepelných čerpadel se nabízí také v případech, kdy je lze začlenit jako součást technologických celků, jejichž odpadním produktem je teplá voda. Tepelné čerpadlo AQUASTAR je maximálně vybaveno.


Technické informace TERRASTAR / AQUASTAR
Katalog tepelných čerpadel PZP HEATING a.s.