Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

ELEKTROKOTLE

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     Čisté, bezpečné a ekologické vytápění

Použití a výhody

Elektrokotle nejsou v pravém slova smyslu pravým elektrickým topením. V systému teplovodního vytápění s trubkami, radiátory, čerpadlem pracuje elektrokotel stejným způsobem jako kotel s hořákem, kotel na pevná plaiva tepelná čerpadla apod.
Tzn. teplonosným médiem je topná voda, která proudí kolem topných tyčí a ohřívá se. Ta je pak pomocí čerpadla dopravována do radiátorů v jednotlivých místnostech.
Přímotopné teplovodní elektrokotle jsou určeny jsou určeny k vytápění bytů, rodinných domů, provozoven či jiných podobných objektů. Jsou spolehlivým zdrojem tepla se 100% využitím dodané elektrické energie. Kterýkoliv typ elektrokotle je možné připojit do vytápěcího systému s radiátory nebo do systému podlahového a stěnového vytápění s přímým, akumulačním nebo smíšeným ohřevem. Elektrokotel lze instalovat také do stávajícího teplovodního vytápěcího systému při ponechání kotle na pevná paliva, plynového kotle či jiného zdroje tepla s možností alternativního provozu.
Navíc uživatel získává od dodavatele elektrické energie výhodnou nízkou sazbu až 20 hod. denně, kterou spotřebovává i pro ostatní elektrospotřebiče a tím kompenzuje vyšší provozní náklady u elektrického topení.

 • Široká výkonová řada 3 až 45 kW
 • Vyšší výkony zapojením do kaskády
 • Vysoká účinnost
 • Jednoduchá obsluha
 • Automatický provoz
 • Jednoduché provedení s dlouhou životností
 • Minimální nároky na prostor
 • Jednoduchá montáž
 • Nízké pořizovací náklady
 • Ekologické - neprodukují škodlivé emise
 • Levnější energie pro celou domácnost
 • Provozní náklady srovnatelné se zemním plynem

Jak elektrokotel pracuje

Topnou nebo užitkovou vodu ohřívá elektrokotel elektrickými topnými tělesy. Jednotlivá topná tělesa se spínají v časovém odstupu, aby se zabránilo nadměrnému zatížení sítě při sepnutí. Ohřátá voda z kotle cirkuluje ve vytápěcím systému pomocí oběhového čerpadla nebo samotíží. Maximální topný výkon je možné snížit sepnutím spínače na ovládacím panelu, což je výhodné zejména v tak zvaném přechodném období na jaře a na podzim. Požadovanou teplotu v kotli a jeho automatický provoz zajišťuje vestavěný termostat.
Elektrokotel umožňuje blokování provozu připojeným signálem hromadného dálkového ovládání (HDO), který podle potřeby regulace v elektrické rozvodné síti vysílají energetické závody.
Provoz elektrokotle je možné řídit buď manuálně pomocí ovládacích prvků na ovládacím panelu a kotli nebo připojeným prostorovým termostatem umístěným v referenční místnosti, případně spínacím signálem z nadřazeného řídicího systému. Programovatelné prostorové termostaty jsou zvláštním příslušenstvím dodávaným na objednávku.

Bezpečnost provozu

Každý elektrokotel je pro zajištění maximální bezpečnosti provozu vybaven bezpečnostním termostatem pro ochranu elektrokotle proti přehřátí, bezpečnostním tlakovým spínačem pro ochranu elektrokotle před poškozením při úniku vody z vytápěcího systému, jisticími přístroji elektrických topných těles. Některé elektrokotle jsou navíc vybaveny pojistným přetlakovým ventilem