Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     

Ohřev bazenů

Pro ohřev bazénu je možno volit ze dvou základních variant solárního systému:

 • Průtočný systém - využívá ohřev bazénové vody přímo v kolektorech
 • Systém využívající výměník- umístěn mimo bazén, primární okruh je naplněn nemrznoucí teplonosnou směsí

Průtočný systém se hodí zejména pro sezónní ohřev venkovních bazénů, zatímco systém využívající výměník tepla je vhodný pro celoroční ohřev vnitřních bazénů, případně ohřev bazénů o velkém objemu. Je také vhodné ohřívat venkovní bazén tepelnými přebytky, které vznikají při činnosti solárního systému na ohřev teplé užitkové vody v letním období.

Ohřívání bazénové vody probíhá pomocí nuceného oběhu teplonosného média (ať už vody nebo nemrznoucí směsi). Ohřev samotížným způsobem je sice možný ale v praxi spíše raritou.

Sezónní ohřev venkovního bazénu

K sezónnímu ohřevu bazénů se většinou používají textilně plastové absorbéry TPA.
Chod bazénového čerpadla je řízen elektronickou regulací. V tomto případě jde o jednočidlovou regulaci TeRB. Ta vyhodnocuje teplotu v solárním kolektoru.

Jakmile teplota v kolektoru přesáhne hodnotu 32°C, dojde k sepnutí oběhového čerpadla a ohřátá voda z kolektoru jde do bazénu. V případě, že teplota poklesne pod 30°C, oběhové čerpadlo se vypne a v kolektoru dojde k opětovné akumulaci tepla. K tomu, aby po vypnutí oběhového čerpadla nedošlo k vypuštění vody z absorbéru a jeho přehřátí, slouží zavodňovací smyčka.

Před zimním obdobím je nutné absorbéry vypustit a pokud nejsou umístěny na střeše, je vhodné je i uskladnit. Pro propojení kolektorové plochy se používají zahradní hadice o průměru 20mm nebo plastové potrubí. Vlastní údržba tohoto systému je nenáročná a snadná.

Bazénový komplet BAZ zahrnuje:

 • Absorbéry TPA 020 v požadovaném provedení (množství dle typu kompletu)
 • Bazénové samonasávací čerpadlo BAZEKO
 • Elektronická jednočidlová regulace TeRB 03s T-kusy, kolena (množství dle typu kompletu)
 • Pružná spona
 • Zavodňovací smyčka

Ohřev bazénu pomocí tepelných přebytků

Velice častým solárním systémem je kombinace ohřevu teplé užitkové vody a bazénu. Zde se používají kolektory Ekostart Therma, které jsou určené na celoroční provoz. V tomto případě se použije trojčidlová regulace TeRX, která vyhodnocuje teplotní diferenci mezi kolektorem a zásobníkem TUV. V případě, že teplota v zásobníku TUV dosáhne hodnoty 55°C, dojde k přetočení trojcestného ventilu do polohy ohřevu bazénu. Prioritu ohřevu lze ovlivnit v manuálním režimu. Zde se uplatňuje druhý zmíněný systém ohřevu a to přes výměník. Bazénové čerpadlo a čerpadlo hnací jednotky se spouštějí zároveň.

Dimenzace kolektorové plochy

Pro ohřev bazénu na teplotu kolem 24 - 26°C je potřeba poměrně velké množství energie.

 • Pro textilně plastový absorbér - TPA
  • Doporučujeme pokrýt cca 60% plochy venkovního bazénu plochou absorbéru. Tzn. např. pokud má zákazník bazén o ploše 20m2, měla by absorpční plocha činit cca 12m2
  • V případě vnitřního bazénu je kolektorová plocha menší. Doporučujeme pokrýt 40-50% plochy vnitřního bazénu.
 • Při použití celoměděných kolektorů Ekostart Therma ( roční výkon 1100kWh) se takto určený potřebná plocha ještě zmenší o dalších 40% při zachování stejného výkonu.

Ochlazování vody, zejména u bazénů na volném prostranství, se velmi výrazně zmenší, zakryje-li se vodní hladina v době provozní přestávky (v noci) nesajícím a neprodyšným povlakem. Jestliže se vodní hladina v noci zakryje na 8 až 10 hodin, zmenší se potřeba plochy kolektorů.