Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

TEPELNÁ ČERPADLA

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     Tepelná čerpadla „voda-voda“ TCMM-mini

Ve vytápěcích systémech s tepelným čerpadlem, pracujících s teplotou topného média v rozmezí 35 až 40 °C (podlahové nebo stěnové vytápění), nemusí být teplota topného média dostatečná pro vytápění menší části objektu radiátory nebo přípravu teplé užitkové vody. V takových případech se může k základnímu tepelnému čerpadlu kaskádně připojit tepelné čerpadlo „voda-voda“ TCMM-mini.

Kaskádně připojené tepelné čerpadlo TCMM-mini využívá jako nízkopotenciální část tepla produkovaného základním tepelným čerpadlem. Díky odlišné koncepci, jinému chladivu i vyšší teplotě média na straně výparníku, umožňuje toto tepelné čerpadlo dosáhnout teplotu topného média až 60 °C.

Vhodně zařazené tepelné čerpadlo TCMM-mini může kromě toho v přechodném období zajišťovat i přenos tepla z jedné, např. jižně orientované (tedy „teplejší“) části objektu, do jiné, např. severně orientované (tedy „studenější“) části objektu. V letním období může z části objektu teplo odebírat, tím do jisté míry zajišťovat jeho chlazení a produkované teplo využívat pro přípravu teplé užitkové vody nebo ohřev bazénové vody.

Tepelná čerpadla TCMM-mini se vyrábějí a dodávají jako kompaktní zařízení ve dvou výkonech 3 a 4 kW. Při vhodné kombinaci se základním tepelným čerpadlem dosahují vysokého energetického efektu.Výkonové tabulky výrobce

Tepelná čerpadla „voda-voda“ TCMM-W

Tepelná čerpadla TCMM-W se navrhují a vyrábějí zakázkově, aby se zajistily optimální parametry tepelného čerpadla pro parametry zdroje podzemní vody konkrétního případu v dané lokalitě.

Jako základní typová řada je pro porovnání technických parametrů uvedena řada TCMM…WR s výkony od 9,4 do 19,9 kW pro otopnou soustavu s radiátory a typová řada TCMM…WP s výkony od 10,4 do 22 kW pro podlahové a stěnové vytápění. Přehled jednotlivých typů s uvedením základních technických parametrů je uveden v přiložených tabulkách. Teplota primárního zdroje je zde uvažována +10 °C.

Tepelná čerpadla TCMM-W se dodávají jako kompaktní zařízení s hrdly pro připojení primárního okruhu a otopné soustavy. Cirkulační čerpadlo primárního okruhu není součástí tepelného čerpadla, avšak ovládací skříňka s řídicím systémem počítá s jeho připojením. Vlastní skříň tepelného čerpadla je akusticky izolována. Tato tepelná čerpadla se umísťují do vhodného vnitřního prostoru, zpravidla strojovny, ve které jsou umístěna i další technická zařízení budovy.

Výkonové tabulky výrobce