Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

TEPELNÁ ČERPADLA

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     Tepelná čerpadla „země-voda“ TCMM-G

Tepelná čerpadla TCMM-G se vyrábějí ve dvou typových řadách. Typová řada TCMM…GR s výkony od 7,1 do 31,5 kW pro otopnou soustavu s radiátory a typová řada TCMM…GP s výkony od 7,7 do 33,9 kW pro podlahové a stěnové vytápění. Otopnou soustavu je možné řešit jako kombinovanou s radiátory a podlahovým vytápěním, zde pak bude vždy použito tepelné čerpadlo typ TCMM…GR. Při potřebě větších topných výkonů je možné použít více tepelných čerpadel v kaskádě.

Tepelná čerpadla TCMM-G se dodávají jako kompaktní zařízení s hrdly pro připojení zemního kolektoru a otopné soustavy. Cirkulační čerpadlo primárního okruhu není součástí tepelného čerpadla, avšak ovládací skříňka s řídicím systémem počítá s jeho připojením. Vlastní skříň tepelného čerpadla je akusticky izolována. Tato tepelná čerpadla se umísťují do vhodného vnitřního prostoru, zpravidla strojovny, ve které jsou umístěna i další technická zařízení budovy.Výkonové tabulky výrobce

Tepelná čerpadla „voda-voda“ TCMM-W

Tepelná čerpadla TCMM-W se navrhují a vyrábějí zakázkově, aby se zajistily optimální parametry tepelného čerpadla pro parametry zdroje podzemní vody konkrétního případu v dané lokalitě.

Jako základní typová řada je pro porovnání technických parametrů uvedena řada TCMM…WR s výkony od 9,4 do 19,9 kW pro otopnou soustavu s radiátory a typová řada TCMM…WP s výkony od 10,4 do 22 kW pro podlahové a stěnové vytápění. Přehled jednotlivých typů s uvedením základních technických parametrů je uveden v přiložených tabulkách. Teplota primárního zdroje je zde uvažována +10 °C.

Tepelná čerpadla TCMM-W se dodávají jako kompaktní zařízení s hrdly pro připojení primárního okruhu a otopné soustavy. Cirkulační čerpadlo primárního okruhu není součástí tepelného čerpadla, avšak ovládací skříňka s řídicím systémem počítá s jeho připojením. Vlastní skříň tepelného čerpadla je akusticky izolována. Tato tepelná čerpadla se umísťují do vhodného vnitřního prostoru, zpravidla strojovny, ve které jsou umístěna i další technická zařízení budovy.

Výkonové tabulky výrobce