Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

Akce podzim 2009

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     

AKCE PODZIM 2009:
sleva 11 % na nová tepelná čerpadla AWX, příslušenství nebo potrubí pro zemní plošný kolektor zdarma

• Akce se týká tepelných čerpadel PZP na jejichž dodávku a montáž bude sepsána a potvrzena oběma smluvními stranami smlouva o dílo v období od 21. září do 31. října 2009.

Povinností zákazníka je:

• Uhradit ve splatnosti všechny faktury včetně zálohových.
• Odebrat objednané zboží ve stanoveném termínu.
• Zrealizovat akci a uhradit konečnou fakturu nejpozději do 31. prosince 2009

Bonusy:

• SYSTÉM VZDUCH-VODA
příslušenství (akumulační nádrž nebo zásobník pro ohřev TV) k tepelnému čerpadlu zdarma:• SYSTÉM ZEMĚ-VODA
potrubí pro zemní plošné kolektory od společnosti GEROtop k tepelnému čerpadlu zdarma:• nebo SLEVA 5 % na tepelná čerpadla vzduch-voda (SPLIT), země-voda a voda-voda.

• nebo ZAVÁDĚCÍ SLEVA 11 % na nová kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda AWX pro venkovní instalaci.

Podmínky:

• Na objednané tepelné čerpadlo bude vystavena při podpisu smlouvy o dílo zálohová faktura ve výši 50 % z celkových nákladů.
• Po montáži tepelného čerpadla bude vystavena konečná faktura – daňový doklad. Splatnost faktury 14 dnů.
• Tepelné čerpadlo nebo potrubí pro zemní plošné kolektory mohou realizovat pouze proškolené firmy společností PZP KOMPLET a.s. a GEROtop spol. s r.o.
• Nezávisle na této naší akci můžete také současně žádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Firmy PZP KOMPLET a.s. a TC NvF Roman Němec jsou zapsány v Seznamu odborných dodavatelů a v Seznamu výrobků a technologií dotačního programu „Zelená úsporám“.
• Akce je časově omezena a různé bonusy nelze vzájemně kombinovat.