Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

podzim- zima 2008

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     

Prodejní AKCE "PODZIM-ZIMA" 2008 platí od 20.listopadu do 31.prosince Prodejní akce se týká tepelných čerpadel PZP, systému vzduch-voda, země-voda a voda-voda, na jejichž dodávku a montáž bude sepsána a potvrzena oběma smluvními stranami kupní smlouva nebo smlouva o dílo v období od 20. listopadu do 31. prosince 2008. leták ke stažení
Varianta 1) sleva až 62 130 Kč
Varianta 2) sleva až 97 773 Kč
Varianta 3) sleva až 41 720 Kč

Varianta 1 :

Vybrané příslušenství k tepelnému čerpadlu PZP zdarma. (akumulační nádrž a zásobník pro ohřev teplé vody)

Varianta 2 :

Trubka podlahového systému REVEL v uvedené délce zdarma. (typ PE-Xb RL83EVOH 18 mm nebo typ PEX-AL-PEX RL93 16 mm)

Varianta 3 :

Pokud si nevyberete ani jednu z prvních dvou výhodných variant, poskytneme Vám slevu 7 % z ceníkové ceny tepelného čerpadla PZP.

Povinností zákazníka je :

- Uhradit všechny faktury včetně zálohových v termínu splatnosti.
- Odebrat objednané tepelné čerpadlo PZP ve stanoveném termínu.
- Zrealizovat akci a uhradit konečnou fakturu nejpozději do 31. května 2009.

Podmínky prodejní akce:

- Na objednané tepelné čerpadlo bude vystavena při podpisu smlouvy o dílo zálohová faktura ve výši 50 % z celkových nákladů.
- Po montáži tepelného čerpadla bude vystavena konečná faktura – daňový doklad. Splatnost faktury 14 dnů.
- Pokud zákazník zvolí první nebo druhou variantu, bude s tepelným čerpadlem dodáno vybrané příslušenství nebo trubka podlahového systému REVEL. V případě volby třetí varianty bude z pořizovací ceny tepelného čerpadla odečtena sleva ve výši 7 %.
- Instalaci tepelného čerpadla nebo podlahového systému mohou realizovat pouze autorizované firmy proškolené společností PZP KOMPLET a.s. a REVEL s.r.o.
- Každá objednávka musí obsahovat: Označení prodejní akce: „PODZIM – ZIMA 2008“ a zvolenou variantu bonusu; Typové označení tepelného čerpadla a vybraného příslušenství; Jméno zákazníka – akce, pod kterou bude zakázka evidována; Termín dodání; Podmínky prodejní akce podepsané zákazníkem.