Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

Jaro-Léto 2009

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     

„JARO–LÉTO“ 2009:

příslušenství nebo potrubí pro zemní plošný kolektor zdarma
Akce se týká tepelných čerpadel PZP systému vzduch-voda nebo země-voda, na jejichž dodávku a montáž bude sepsána a potvrzena oběma smluvními stranami smlouva o dílo v období od 20. dubna do 31. května 2009.

Bonusy:

SYSTÉM VZDUCH-VODA

příslušenství (akumulační nádrž a zásobník pro ohřev TV) k tepelnému čerpadlu zdarma:

SYSTÉM ZEMĚ-VODA

potrubí pro zemní plošné kolektory od společnosti GEROtop k tepelnému čerpadlu zdarma:

Povinností zákazníka je :

- Uhradit ve splatnosti všechny faktury včetně zálohových.
- Odebrat objednané zboží ve stanoveném termínu.
- Zrealizovat akci a uhradit konečnou fakturu nejpozději do 31. srpna 2009.

Podmínky:

- Na objednané tepelné čerpadlo bude vystavena při podpisu smlouvy o dílo zálohová faktura ve výši 50 % z celkových nákladů.
- Po montáži tepelného čerpadla bude vystavena konečná faktura – daňový doklad. Splatnost faktury 14 dnů.
- Tepelné čerpadlo nebo potrubí pro zemní plošné kolektory mohou realizovat pouze proškolené firmy společností PZP KOMPLET a.s. a GEROtop spol. s r.o.